Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Nu rekryterar SiS säkerhetssamordnare

Vill du hjälpa till att bygga upp och samordna säkerhetsarbetet på SiS institutioner? Nu pågår rekryteringen av sammanlagt 21 säkerhetssamordnare som får nyckelroller i myndighetens nya säkerhetsorganisation.

På central nivå finns stora delar av SiS nya säkerhetsorganisation på plats. Nu rekryterar vi de specialister som ska se till att satsningarna på höjd säkerhet genomförs och följs upp på lokal nivå. Nästan alla ungdomshem och LVM-hem får en egen säkerhetssamordnare som ska arbeta operativt och stödjande, och samordna de säkerhetshöjande insatserna på institutionen.

Christer Johansson, SiS säkerhetsdirektör

– De vi söker har tidigare jobbat med att strukturera, utreda och följa upp säkerhet i en komplex verksamhet. Man ska ha arbetat med att utveckla verksamhet och ha lätt för att analysera och lösa problem, säger SiS säkerhetsdirektör Christer Johansson.

Vi söker säkerhetssamordnare till institutioner över hela landet.

Läs mer om tjänsterna och sök jobb som säkerhetssamordnare.

Nyhet,