Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Nu påbörjas en förändring inom SiS ungdomsvård

bilden visar två män som ler mot varandra.

Under våren inleds en omfattande förändring av utredningsverksamheten inom SiS ungdomsvård. Målet är att på sikt integrera akut- och utredningsavdelningarna i en gemensam verksamhet.

Utgångspunkten för förändringen är bland annat Socialstyrelsens nya kunskapsstöd kring bedömningar av barn och unga som begår brott eller har annat normbrytande beteende.

– Nu tar vi nästa steg i utvecklingen för att bättre svara upp mot socialtjänstens, och varje placerad ungdoms, behov. Målet är att integrera akut- och utredningsavdelningarna på våra ungdomshem, säger Annika Eriksson, SiS utvecklingsdirektör.

Först ut att tillämpa det nya arbetssättet är ungdomshemmen Tysslinge, Nereby, Råby och Ljungaskog.

Flexibelt arbetssätt med individen i fokus

Det nya integrerade arbetssättet innebär ett mer flexibelt och individanpassat sätt att genomföra bedömningar och utredningar. Placeringen inleds med en systematisk risk- och behovsbedömning, screening av fysisk- och psykisk ohälsa och bedömning av behov kopplade till skolgång. Därefter förs dialog med socialtjänsten om eventuella kvarstående frågeställningar kring ungdomens behov. I samverkan med socialtjänst, ungdom och familj formuleras sedan ett fördjupat utredningsuppdrag till SiS.

– Det här är en välkommen utveckling där vi snabbare kan få nytta av den kunskap vi bygger upp kring varje ungdom, säger Adis Hafizovic, psykolog på SiS ungdomshem Nereby.

Sprunget ur tvåårigt utvecklingsprojekt

Bakgrunden till det nya arbetssättet är ett utvecklingsprojekt med målgruppsbedömning, som genomförts på fyra ungdomshem under en tvåårsperiod. I det projektet gjorde akutavdelningarna en målgruppsbedömning som involverade den unge, familj och socialtjänst. SiS skola var en viktig del i bedömningen. Nu integreras målgruppsbedömning i det nya sättet att genomföra utredningar på.

Annika Eriksson, SiS utvecklingsdirektör.
Foto: Elisabeth Ohlson

– I utvecklingsprojektet bekräftades socialtjänstens bild av den unges behov och förutsättningar och samtidigt tillfördes ny information. Den snabba processen bidrog till ökad delaktighet, samverkan och dialog. Det gjorde i sin tur att det gick att komma vidare till en konkret plan för nästa steg i vårdkedjan, säger Annika Eriksson.

Erfarenheter av det nya arbetssättet blir nu betydelsefulla och kommer följas upp.

 

Toppbild: SiS-personal på en av SiS institutioner.
Foto: Elisabeth Ohlson

Nyhet,