Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Nu kan beslut i EPA signeras med BankID

Från den 19 april 2021 kan beslut i elektronisk platsansökan (EPA) signeras med BankID. Det nya signeringsalternativet är tillgängligt när kompletteringar av ansökningar skickas in.

Nu kan socialtjänsten signera beslut med BankID när en komplettering av en ansökan skickas in i elektronisk platsansökan (EPA). Signeringen med BankID blir tillgänglig för dessa typer av beslut:

  • Beslut om omedelbart omhändertagande 13 § LVM
  • Beslut om omedelbart omhändertagande 6 § LVU
  • Beslut om placering 11 § LVU

Det är ordföranden i socialnämnder eller andra särskilt tillförordnade som har möjlighet att använda BankID som signeringsalternativ.

– När BankID nu blir tillgängligt som elektronisk underskrift i EPA så underlättar det för kommunerna att kunna hantera kompletteringar av platsansökningar på ett snabbare och mer effektivt sätt, säger Hannes Brage, förvaltningsledare IT på SiS.

Läs mer om hur du som jobbar inom socialtjänsten kan signera beslut med BankID.

Nyhet,