LVM-hemmet Lunden får särskilt förstärkt avdelning

LVM-hem Lunden

LVM-hemmet Lunden i Lund blir först ut i landet med att öppna en så kallad särskilt förstärkt avdelning inom missbruksvården. Syftet är att möta behovet av särskilt anpassad vård för personer med omfattande psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik.

 
– Vi har i försöksverksamhet inom ungdomsvården sett positiva resultat av införandet av särskilt förstärkta avdelningar. Lokalerna, vården och medarbetarnas kompetens anpassas utifrån denna utsatta målgrupps förutsättningar och behov, säger Birgitta Dahlberg, tillförordnad verksamhetsdirektör för SiS missbruksvård.


Vårdkonceptet består av mindre avdelningar med fyra platser istället för sju eller åtta, samt en mer tillgänglig kognitiv miljö. Personaltätheten är hög med en behandlingspedagog per klient all vaken tid. Dessutom genomgår samtliga medarbetare en gedigen utbildning i bland annat neuropsykiatriska funktionshinder, självskadebeteende, traumamedveten omsorg, motiverande samtal och SiS konflikthanteringsprogram No Power – No Lose (NPNL).


– SiS satsar nu verkligen på en målgrupp med stora utmaningar i form av neuropsykiatriska funktionshinder kopplat till utagerande beteende. Genom att individanpassa vården får de kvinnor som placeras på Lunden bättre stöd och utökade möjligheter till en positiv utveckling. I vårdkonceptet ingår också fördjupad planering tillsammans med hemkommunen och regionen för fortsatta insatser efter LVM-tiden, säger Laila Siljedahl, institutionschef vid Lunden.


SiS LVM-hem Lunden tar emot kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Lunden har cirka 110 medarbetare.

Läs mer om Särskilt förstärkta avdelningar, SFA

 

Kontakt

Birgitta Dahlberg, tillförordnad verksamhetsdirektör för SiS missbruksvård, 010-453 43 11

Laila Siljedahl, institutionschef vid Lunden, 010-453 30 01

 

Jesper Lindberg, pressekreterare, 010-453 41 32

Nyhet,

Dela sidan med andra