Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

CPT en av många som tillsynar SiS institutioner

SiS verksamhet genomgår regelbunden tillsyn av många myndigheter. Europarådets organisation CPT är en av dem och nyligen besökte de Bärby ungdomshem.

Foto: Elisabet Ohlson

CPT från Europarådet är bara en av de myndigheter som regelbundet tillsynar SiS ungdomshem och LVM-hem. Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Skolinspektionen, Arbetsmiljömyndigheten och JO är andra myndigheter som regelbundet besöker SiS institutioner.

– Vi har ett komplicerat uppdrag, svåra målgrupper och särskilda befogenheter. Då ska vi tåla insyn och granskning, säger Lillian Aune, institutionschef på Bärby ungdomshem.

Delegationen från CPT består av erfarna experter från olika länder i Europa. Förutom att granska de mer formella delarna i verksamheten intervjuar de även intagna och medarbetare.

– Att träffa och tala med intagna måste vara en självklar del om inspektionen ska vara effektiv, säger Lillian Aune.

Även när IVO, JO och Skolinspektionen gör tillsynsbesök är intervjuer av placerade en viktig del av själva tillsynen.

– CPT var särskilt intresserade av antalet avskiljningar, våld mellan ungdomar och våld mot personal. Vi redogjorde även för hur vi hanterar klagomål och lex Sarah.

CPT besöker låsta verksamheter. I de verksamheterna ingår SiS tillsammans med Polisen, Kriminalvården och Migrationsverket. Direkt efter besöket sker en återkoppling och efter en tid kommer en omfattande rapport.

– Återkopplingen för vår del var positiv. De var nöjda med det de hade sett och det framkom tydligt att vi inte missbrukar eller överanvänder de särskilda befogenheterna och att besluten är tydliga, säger Lillian Aune.

Nyhet,