Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Åsa Hedin är ny Kommunikationsdirektör på SiS

Den 16 augusti tillträdde Åsa Hedin som ny kommunikationsdirektör på SiS. Som kommunikationsdirektör vill hon bidra till att höja kunskapen om myndigheten och skapa en tydlig bild av den verksamhet som SiS bedriver.

– Jag ser fram emot att fortsätta att utveckla SiS kommunikationsverksamhet tillsammans med Åsa Hedin. Med den breda chefserfarenhet som Åsa har inom alla delar av offentlig sektor kommer hon kunna bidra på ett mycket värdefullt sätt till vårt pågående arbete med att utveckla myndighetens kommunikation, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark, Generaldirektör.

Åsa Hedin, Kommunikationsdirektör SiS

Samhällsengagemanget löper som en röd tråd genom Åsa Hedins yrkesval. Hon har tio års erfarenhet av att driva och utveckla kommunikation inom såväl statlig, regional och kommunal verksamhet och drygt 20 års erfarenhet som polis bland annat som närpolis, brottsutredare och kommunikationschef för SÄPO. Närmast kommer hon från Trafikverket där hon arbetat som både kommunikationschef och stabschef. Nu ser hon fram emot att leda kommunikationsarbetet på SiS.

– För mig är det viktigt att arbeta i en verksamhet där relationer och mänskliga värden står högt på agendan. Jag har svårt att se ett viktigare samhällsuppdrag än det SiS har, säger Åsa Hedin, kommunikationsdirektör. 

Bilden av SiS är viktig

Med sig in till SiS fortsatta kommunikationsarbete bär hon med sig erfarenhet och kunskap om såväl proaktiv kommunikation som kris- och riskhantering. Hon vill att SiS ska bedriva en än mer strategisk och proaktiv kommunikation och koppla ihop det med styrning och ledning och de övergripande styrprocesserna.

– Både internt och externt skapar kommunikation förståelse och tydliggör vad som är på gång och varför.  Kommunikation är kittet som bidrar till att utveckla verksamheten internt och bilden av myndigheten externt, säger Åsa Hedin.

Hon pratar varmt om SiS kärnverksamhet och kärnuppdrag och hur kommunikationen ska bidra till att förtydliga och ge en bättre helhetsbild av SiS uppdrag.

– Den generella bilden av SiS är att det är en ganska anonym myndighet. Vi behöver arbeta mer proaktivt för att stärka bilden av SiS och berätta om allt bra som sker inom verksamheten, både inom kärnverksamheten och inom forskningsområdet, säger Åsa Hedin. 

Nyhet,