Akut och utredning blir mottagning och behovsbedömning

Under 2022 fortsätter en omfattande förändring inom SiS ungdomsvård. Akut- och utredningstjänsterna förenas i en gemensam verksamhet för mottagning och behovsbedömning.

Att stabilisera ungdomens situation och mående samt avbryta kriminalitet, missbruk och annat socialt nedbrytande beteende är SiS grunduppdrag. Från årsskiftet sammanfogas akut- och utredningsplaceringar till en gemensam verksamhet för mottagning och behovsbedömning.

Behov identifieras tidigt

Så tidigt som möjligt ska ungdomens individuella behov och mottaglighet identifieras, för att matcha insatser med rekommendationer och eventuella fortsatta behov av att göra fördjupade bedömningar. På så sätt kan SiS bättre bidra till socialtjänstens beslut om fortsatta behandlingsinsatser.

– Detta är en positiv förändring där vi bättre svarar upp för både varje placerad ungdoms behov och socialtjänsten behov, säger generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

– Vi utvecklar ett mer flexibelt och individanpassat sätt att genomföra mottagande, bedömningar och utredningar, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Utgångspunkt är bland annat Socialstyrelsens senaste kunskapsstöd kring bedömningar och insatser för barn och unga som begår brott eller har annat normbrytande beteende.

Treårigt utvecklingsprojekt

En placering på avdelning för mottagning och behovsbedömning inleds med en systematisk risk- och behovsbedömning, screening av fysisk och psykisk ohälsa samt bedömning av behov kopplade till skolgång. Dialog förs med socialtjänst, ungdom och vårdnadshavare om eventuella kvarstående frågeställningar kring ungdomens behov.

Arbetssättet har utvecklats genom ett treårigt pilotprojekt på flera ungdomshem. Åtta av 21 ungdomshem börjar från årsskiftet att arbeta enligt den nya modellen. Övergången till avdelningar för mottagning och behovsbedömning sker succesivt och ska vara helt genomförd 2024.

 

Nyhet,

Dela sidan med andra