2021

 • Stor satsning för att möta flickors och kvinnors vårdbehov


  Nyhet

  SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark har beslutat om en samlad satsning för att bättre möta flickors och kvinnors behov inom SiS.

 • SiS vill ha kvar LSU


  Nyhet

  DN har publicerat en artikel och intervju med Malin Östling, verksamhetsdirektör för SiS ungdomsvård söder. Rubriken och ingressen kan felaktigt tolkas som att SiS tycker det är bra om Kriminalvården tar över LSU-verksamheten. Så är inte fallet.

 • Forskningsstudie om unga i kriminella nätverk


  Nyhet

  Under hösten startar en ny forskningsstudie som ska undersöka vilka utmaningar SiS ställs inför vid vård av unga med anknytning till kriminella nätverk och hur de unga själva ser på motivation och viljan till förändring.

 • SiS ledningsgruppers arbete ska utvecklas


  Nyhet

  Nu inleds ett arbete för utveckling av alla ledningsgrupper inom SiS. Målet är att stärka ledning och styrning på alla nivåer inom myndigheten.

 • SiS skolplan ett stöd för fortsatt skolgång


  Nyhet

  Nu finns en skolplan för ungdomar i gymnasieåldern inom SiS. Genom att visa för mottagande skolor vilken utbildning eleverna har fått på SiS blir den ett stöd för fortsatt skolgång.

 • SiS en allt mer attraktiv arbetsgivare


  Nyhet

  SiS fortsätter att klättra på listorna över attraktiva arbetsgivare. I rekryteringsföretaget Ranstads senaste undersökning hamnar vi på femtonde plats, att jämföra med plats 20 i fjol.

 • Starkare ramar för SiS skola


  Nyhet

  Starkare ramar och höga förväntningar men med möjlighet till ytterligare förbättring, konstaterar Skolinspektionen i sin kvalitetsgranskning av SiS skola.

 • Nu påbörjas en förändring inom SiS ungdomsvård


  Nyhet

  Under våren inleds en omfattande förändring av utredningsverksamheten inom SiS ungdomsvård. Målet är att på sikt integrera akut- och utredningsavdelningarna i en gemensam verksamhet.

 • Nu kan beslut i EPA signeras med BankID


  Nyhet

  Från den 19 april 2021 kan beslut i elektronisk platsansökan (EPA) signeras med BankID. Det nya signeringsalternativet är tillgängligt när kompletteringar av ansökningar skickas in.

 • SiS med på temadag om LVM-vården


  Nyhet

  Den 27 april arrangerar SiS och Sveriges kommuner och regioner (SKR) en webbsänd temadag om LVM-vården.

Dela sidan med andra