Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

2021

 • Regeringen väntas ge Statskontoret i uppdrag att se över SiS ungdomshem


  Nyhet

  Regeringen förbereder ett uppdrag till Statskontoret att analysera om SiS har de förutsättningar som krävs för att leva upp till uppdraget, med särskilt fokus på flickor som är där av psykosociala problem.

 • Tryggare anställningar och tydligare karriärvägar på SiS


  Nyhet

  SiS delar upp befattningen behandlingsassistent i tre befattningar. Syftet är att bredda rekryteringsbasen, bibehålla arbetsgruppers kompetens och skapa interna karriärvägar.

 • CPT en av många som tillsynar SiS institutioner


  Nyhet

  SiS verksamhet genomgår regelbunden tillsyn av många myndigheter. Europarådets organisation CPT är en av dem och nyligen besökte de Bärby ungdomshem.

 • Debatt: Unga med svår psykisk ohälsa placeras fel


  Nyhet

  Socialtjänsten placerar återkommande unga med omfattande psykiatriska vårdbehov hos SiS ungdomshem när de unga i själva verket behöver psykiatrins kompetens. Det skriver SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark i en debattartikel i SvD.

 • Översyn av LSU


  Nyhet

  Regeringen avser att tillsätta en utredning som ska göra en översyn av regleringen om sluten ungdomsvård, LSU. Det presenterade justitieminister Morgan Johansson och Rasmus Ling, riksdagsledamot för MP, på en pressträff den 20 januari.

 • Två av SiS ungdomshem får en ny högsta säkerhetsnivå


  Nyhet

  SiS höjer säkerheten på sina ungdomshem. Det presenterade SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark och socialminister Lena Hallengren på en pressträff måndag 18 januari.

 • Elektroniskt undertecknade beslut i EPA


  Nyhet

  Från och med den 11 januari kan elektroniskt undertecknade beslut laddas upp av socialtjänsten i elektronisk platsansökan (EPA).

 • SiS-talks om att bemöta självskadebeteende


  Nyhet

  Vid behandling av självskadebeteende spelar bemötandet stor roll. Inte minst om man är omhändertagen med tvång. Hör mer om det i senaste SiS-talks.

 • Vi behöver en öppen dialog om låst tvångsvård av unga


  Nyhet

  Malin Östling och Annika Eriksson, Statens institutionsstyrelse svarar på doktoranden Peter Anderssons nio förslag till utveckling av den statliga ungdomsvården i en replik i DN Debatt 2/1.

 • Risk att kriminell identitet stärks


  Nyhet

  Ungdomar behöver motivation för att bryta ett kriminellt liv. Det gör vi bäst i en verksamhet som är anpassad för ungdomar och inte vuxna kriminella, skriver Malin Östling och Helena Finér, verksamhetsdirektörer inom SiS, i en replik i Svenska Dagbladet.