Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Väpnad fritagning – ingen skadad

Två ungdomar fritogs genom vapenhot mot personal från Råby ungdomshem under onsdagskvällen. Ingen skadades fysiskt.

De fritagna personerna var dömda till sluten ungdomsvård. Flera utomstående personer riktade vapen mot personalen som tvingades låsa upp och släppa ut ungdomarna.

– Detta är ett mycket allvarligt läge där våra medarbetare utsätts för oerhörda risker och jag är mycket tacksam för att ingen skadades fysiskt. Nu gäller det att vi kan stötta dem och ge dem stöd för att hantera den psykiska press det innebär att vara med om en så svår situation. säger generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Elisabet Åbjörnsson Hollmark, SiS generaldirektör.

De fritagna försvann i bilar och är nu efterlysta.

– Jag fattade i höstas beslut om ett säkerhetsprojekt och slutrapporten ska levereras inom kort vilket jag välkomnar. Som jag upplever efter ett år i myndigheten är det helt nödvändigt att vi kan stärka upp med en säkerhetsorganisation för att rusta oss mot det säkerhetsläge vi har i samhället. Vi ska inte ha en arbetsmiljö där våra medarbetare utsätts för väpnade fritagningar på detta sätt.

Fakta om SiS säkerhetsorganisation

  • SiS nya säkerhetsorganisation ska bidra till en normering och standardisering av säkerhetsarbetet på SiS ungdomshem.
  • Säkerhetsorganisationen ska vara ett stöd till SiS kärnverksamhet, vård och behandling och bidra både till en god arbetsmiljö för SiS medarbetare och till en trygg miljö för SiS ungdomar och klienter.
  • Målet är att säkerhetsorganisationen på ett effektivt sätt ska styra och leda SiS säkerhetsarbete på både central och lokal nivå.
Nyhet,