Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Surfplattor ska underlätta kontakt med anhöriga

SiS har för närvarande besöksrestriktioner på grund av covid-19. För att underlätta kontakten med anhöriga har därför ungdomshemmen Tysslinge och Björkbacken fått surfplattor.

– Det känns skönt att vi nu kommit i mål och att surfplattor blivit verklighet, och väl förankrade i genomförda riskbedömningar och analyser inför implementeringen säger Marie Jönsson, institutionschef på SiS ungdomshem Tysslinge.

Myndighetsgemensamma lösning

Det har varit en lång diskussion hur elektroniska kommunikationsmedel och surfplattor ska användas i praktiken på ungdomshemmen. Det har ifrågasatts om det fungerar tillsammans med den tvångsvård som SiS bedriver. Därför har SiS drivit pilotprojekt på två ungdomshem.

– Det är en känslig fråga och har varit en teknisk utmaning, men nu har vi en myndighetsgemensam produkt som tillsammans med rutiner och ordningsregler är säker för både våra ungdomar och personal att använda, berättar projektledare Hannes Brage.

Surfplattorna har ett antal förinstallerade appar. Under perioden med besöksrestriktioner kommer kamerafunktionen vara aktiverad så att ungdomarna ska kunna prata med vänner och familj via Skype. Innehållet på surfplattorna styrs av personalen via ett gränssnitt från en avdelningsdator. Inom projektet har också myndighetsgemensamma ordningsregler tagits fram.

Alla SiS ungdomshem ska få surfplattor

Under våren och sommaren kommer resterande ungdomshem att få sina surfplattor. På grund av Coronapandemin kan det dock ta längre tid att få surfplattor levererade från SiS leverantörer.

Missbruksvården har sedan tidigare datorer med tillgång till sociala medier på avdelningarna, bedömningen är därför att behovet inte är lika akut där. På sikt kommer även behovet av surfplattor på SiS LVM-hem att ses över.

Nyhet,