Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Subvention ger sänkt avgift

Från 1 juli gäller tillfälligt nya och subventionerade avgifter inom SiS ungdomsvård. Subventionen är en del av regeringens satsning för att stärka den kommunala ekonomin.

Förändringen innebär att vårdavgiften för vistelser både enligt LVU och SoL sänks med 28 procent under perioden 1 juli 2020 till och med den 31 december 2020.  

– För många kommuner är subventionen säkert mycket välkommen. Vi kommer även fortsättningsvis att anstränga oss för att erbjuda plats till de som behöver, säger planeringsdirektör Jan-Eric Josefsson.

I de vårdavgifter som faktureras för placeringar under perioden är subventionen redan avräknad. Beslutet gäller subventionen fram till årsskiftet.

Vårdavgifter 3 § LVU under perioden 1 juli – 31 december 2020

Akutverksamhet Öppen/låsbar avdelning 5328 kr
Utredningsverksamhet Öppen avdelning 4392 kr
  Låsbar avdelning 5328 kr
Behandlingsverksamhet Öppen avdelning 3528 kr
  Låsbar avdelning 5400 kr
Avdelning Trollebo SiS ungdomshem Långanäs 9504 kr
Avdelning Kullen SiS ungdomshem Brättegården 9504 kr

Vårdavgifter 2 § LVU och SoL under perioden 1 juli – 31 december 2020

Akutverksamhet  Öppen avdelning 5328 kr
Utredningsverksamhet  Öppen avdelning 4392 kr
Behandlingsverksamhet   Öppen avdelning 3528 kr

På sidan Vårdavgifter kan du se uppgifter om både gamla och nya vårdavgifter.

Nyhet,