Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Statssekreterare besökte Råby

Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås besökte nyligen SiS Råby ungdomshem. Behandling, placeringars längd och samverkan med socialtjänsten var några av frågorna som togs upp vid besöket.

Ungdomar i utanförskap och kriminalitet är en het fråga i debatten. Regeringen har bland annat satsat på subventioner för SiS-placeringar. Det fanns därför mycket att diskutera när statssekreteraren och medarbetare från socialdepartementet kom på besök.

Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås (mitten) hade många frågor till tf biträdande institutionschef Lina Lindkvist och tf avdelningsföreståndare Mohamad Rabani.
Foto: Jan Nordén

– Vi vill ge SiS de verktyg som behövs för att nå en förändring genom behandling, sa Tobias Lundin Gerdås.

Institutionschef Maria Hulthén och Råbys medarbetare visade så mycket som möjligt av bredden i SiS verksamhet.

– När man får möjlighet att studera ett ungdomshem ser man en annan verklighet än den som skymtar i media och i debatten. SiS är en myndighet med det kanske mest komplicerade uppdraget av alla, sa Tobias Lundin Gerdås.

Det har inte saknats förslag i media kring ungdomar och kriminalitet. Mycket har kretsat kring SiS särskilda befogenheter och det ställdes frågor om elektronisk kommunikation.

– En reflektion är att barnets bästa ibland kan vara att få möjlighet att klippa banden och kontakten med sitt tidigare liv, sa Tobias Lundin Gerdås.

Samverkan med socialtjänsten återkom i diskussionerna. Liksom att inte bara kriminalitet finns med som en faktor vid placeringar. Psykisk ohälsa, neuropsykiatriska behov och missbruk är minst lika vanliga förutsättningar som kräver tydligt fokus på SiS ungdomshem.

– Man måste inse vilken tid det tar att ändra beteende och att socialtjänsten måste haka i där vi påbörjat en förändring. Har vi familjen med oss är prognosen betydligt ljusare, sa Maria Hulthén.

Statssekreteraren besökte under dagen också SiS LVM-hem Lunden.

Nyhet,