Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Statsministern besökte Tysslinge ungdomshem

Den 18 september besökte statsminister Stefan Löfven Tysslinge ungdomshem tillsammans med generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark, för att prata om SiS ungdomsvård, skola och säker vårdmiljö.

– Vi hade ett givande samtal och jag är stolt över att få möjligheten att visa upp vår verksamhet och våra skickliga medarbetare i deras vardag på institutionen, säger generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark, statsminister Stefan Löfven och Tysslinges institutionschef Marie Jönsson.

Besöket inleddes i Tysslinges skollokaler där institutionschef Marie Jönsson berättade om verksamheten på Tysslinge, bland annat om hur vården och behandlingen påbörjas med en målgruppsbedömning för att skapa de bästa förutsättningarna för ungdomarna. Statsministern var mycket intresserad av SiS vårdmiljö och hur ungdomsvården arbetar för att skapa en plats för förändring.

Statsministern lyfte vikten av att hela samhället hjälper till i det brottsförebyggande arbetet och generaldirektören beskrev hur SiS aktivt arbetar med att vidareutveckla och stärka samarbetet med andra myndigheter, för att skapa en ännu bättre vårdkedja för ungdomar och klienter.

Generaldirektören passade också på att personligen tacka för de extra resurser som SiS tilldelades i budgetpropositionen.

– Det ger oss de förutsättningar vi behöver för att göra den förflyttning som myndigheten behöver, för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. En miljö där ungdomarna kan ta till sig vård och behandling och den kvalificerade skolverksamhet som vi erbjuder och kan påbörja en förändring, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Skolans viktiga roll

Statsministern var också mycket intresserad av SiS skola. Sebastian Prediger, som är biträdande institutionschef och biträdande rektor på Tysslinge ungdomshem, beskrev skolans centrala roll i vården och behandlingen. Hur SiS skola arbetar med att skapa motivation och lust att lära, då skolan är en stark skyddsfaktor för att förbättra framtidsutsikterna för omhändertagna ungdomar.

Besöket avslutades med en rundvandring på institutionen under guidning av behandlingsassistent Can Cicek. Statsministern fick då besöka en avdelning för att se hur de placerade ungdomarna bor under sin placering på akutvårdsavdelning.

Nyhet,