Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Socialministern besökte SiS-institutioner

Socialminister Lena Hallengren besökte i tisdags SiS ungdomshem Rebecka och SiS LVM-hem Rebecka på Färingsö. Minskad efterfrågan på LVM-placeringar och vikten av vårdkedjor var några av ämnena som diskuterades.

Flickor och kvinnor riskerar att hamna i skuggan av gängkriminella män, så besöket blev en chans för LVM-hemmets chef Rose Wiman och ungdomshemmet chef David Söderman att berätta om sina målgrupper.

Båda beskrev hur viktigt det är att de intagna får tid att landa, och möjlighet att hitta stabilitet och motivation.  SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark tror mycket på interna vårdkedjor. Med fler öppna platser kan ungdomarna vara kvar längre, och risken minskar att de skrivs ut efter ett par månader.

– Jag tror att det finns ett stort utrymme som vi kan ta för att göra resan ut mer stabil.

Lena Hallengren ställde många frågor vid sitt besök, bland annat om resonemangen kring elektronisk kommunikation. Det finns svårigheter när det gäller att låta ungdomar och klienter använda digitala plattformar och ha kvar kontakter och nätverk på sociala medier. Något som de båda institutionscheferna kunde beskriva. Elisabet Åbjörnsson Hollmark betonade att det gäller att använda den lagstiftning som finns, motivera besluten och få dem prövade. Men frågan är inte okomplicerad.

Missbruket i samhället har inte gått ner, LVM-vård är en livräddande insats och åtta av tio klienter blir akut omhändertagna. Ändå har kommunernas efterfrågan på platser gått ner. Vad det beror på diskuterades också, liksom SiS pågående utredning av kapaciteten inom LVM.

Dags för studiebesök på Rebecka. Från vänster SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark, institutionscheferna Rose Wiman och David Söderman, och socialminister Lena Hallengren.

Vid besöket kunde Lena Hallengren lyssna på hur de som ändå får en placering kan se på sin vård. På Rebecka fick hon sitta ner och samtala med både en LVM-klient och en flicka från ungdomshemmet.

– Det betyder mycket att vi har en socialminister som är så genuint intresserad av att höra vilka utmaningar vi har och vad vi gör för att utveckla verksamheten, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

– Vi måste jobba mer systematiskt med insatser för vuxna kvinnor och unga flickor som har problem med suicidalitet och utåtagerande. Därför gjorde det mig extra glad att Lena Hallengren visade att hon är så intresserad av de målgrupperna.

Nyhet,