Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS ungdomshem ska säkerhetsklassas

Statens institutionsstyrelse, SiS, har fått i uppdrag av regeringen att säkerhetsklassa alla särskilda ungdomshem samt inrätta säkerhetsavdelningar inom den slutna ungdomsvården.  

Elisabet Åbjörnsson Hollmark, SiS generaldirektör.

– Det är helt i linje med det arbete som SiS redan påbörjat, säger SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.  

– Jag är glad och stolt över att regeringen lyfter vår verksamhet och ser den kunskap, långa erfarenhet och gedigna kompetens SiS har om att vårda och behandla dessa ungdomar, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.  

SiS ska redovisa uppdraget till regeringen i mars 2021.  Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder myndigheten behöver vidta för att uppnå den nivå av säkerhet som en säkerhetsavdelning har, samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att införa olika säkerhetsklasser för myndighetens särskilda ungdomshem.

SiS föreslås i budgetpropositionen för 2021 att få en förstärkning av anslaget med 110 miljoner kronor nästa år och därefter 100 miljoner kronor årligen.

Exempel på ett av SiS ungdomshem. 

– Genom att höja säkerheten på SiS ungdomshem får vi en trygg och säker arbetsmiljö, där ungdomarna ges möjlighet att ta till sig vård, behandling och skolundervisning i en skyddad, trygg och säker miljö, säger SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

SiS har även fått i uppdrag att redovisa hur befogenheten att begränsa elektroniska kommunikationstjänster används. Det handlar bland annat om möjligheten att begränsa tillgången till mobiltelefoner.

Nyhet,