Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS samordnar insatser för att hantera pandemin

Sedan början av mars har omfattande åtgärder genomförts på SiS ungdomshem och LVM-hem för att säkra driften under den pågående pandemin. Insatserna samordnas av en särskild stab.

Tidigt under covid-19-pandemin påbörjades arbetet med en kontinuitetsplan för myndigheten. Samtidigt har varje ungdomshem och LVM-hem tagit fram egna planer för det lokala arbetet mot smittspridning. Generaldirektören tillsatte en särskild stab och alla institutioner har därför snabbt kunnat lära av varandra.

– Vi har hittills endast haft enstaka fall av konstaterad smitta. Trots att många av våra placerade tillhör riskgrupper och ofta har dåligt konsekvenstänkande, säger Maria Hulthén som leder arbetet i den särskilda Covid-19-staben. Till vardags är hon institutionschef på SiS Råby ungdomshem.

Maria Hulthén leder arbetet i SiS särskilda covid-19-stab och är också institutionschef på SiS Råby ungdomshem. 

– Alla har verkligen sträckt på sig för att hjälpas åt i en svår situation.

SiS har som de flesta delar av samhället inte haft någon färdig plan och stora lager av skyddsutrustning att luta sig mot. Myndigheten har fått arbeta snabbt och väldigt många medarbetare har varit engagerade.

– Vi har extra utmaningar som övriga samhället inte behöver bekymra sig över. Vi måste motverka smittspridning samtidigt som vi ska ha hög säkerhet för medarbetare, placerade måste känna sig trygga, anhöriga ska inte behöva sväva i ovisshet och vi ska kunna leverera den behandling som är anledningen till att ungdomar och klienter placerats hos oss, säger Maria Hulthén.

Precis som på många andra håll har besöksrestriktioner införts. Istället får kontakt med anhöriga och vänner ske genom telefon, läsplattor och videosamtal.

– Att hindra smitta är överordnat och då måste vi använda alternativa kontaktvägar. Om det är absolut nödvändigt får man givetvis ta emot fysiska besök av exempelvis sin advokat och föräldrar är för det mesta välkomna, berättar Maria Hulthén.

Inledningsvis har en hel del skyddsutrustning omfördelats mellan olika institutioner. Staben har haft dagliga avstämningar med alla institutioner och arbetet har skett i nära samverkan med fackliga organisationer och huvudskyddsombud.

– Institutionerna har verkligen ställt upp för varandra. Det har inte bara handlat om att skyddsutrustning utan man har även hjälpt varandra med personal och särskild kompetens.

Mycket i vardagen sker förstås på annat sätt nu. Ungdomshemmens skolundervisning genomförs på respektive avdelning och överflyttningar mellan institutioner sker absolut inte i samma omfattning som vanligt.

– Livet blir lite tråkigare och det är en utmaning för de som redan har en ganska inrutad vardag, säger Maria Hulthén. 

Samtidigt är ibland nöden uppfinningarnas moder. SiS skyndar nu på en satsning med läsplattor inom ungdomsvården för säkrare kommunikationsmöjligheter och en lite mer behaglig vardag trots covid-19-restriktioner. 

Nyhet,