SiS rekryterar säkerhetsspecialister

För att förbättra uppföljningen av inrapporterade incidenter kommer SiS nu rekrytera säkerhetsspecialister till säkerhetsavdelningen.

En viktig del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet är att rapportera, utreda och följa upp olika händelser och incidenter som sker inom myndigheten. En säker vård och behandling i en fungerande miljö är en förutsättning för att SiS ska lyckas med sitt uppdrag.

Genom att förtydliga och förstärka rapporteringen samt att rekrytera säkerhetsspecialister ska SiS förbättra uppföljningen för att säkerställa en trygg miljö för såväl ungdomar, klienter och som medarbetare.

– Vi skapar nu bättre förutsättningar för myndigheten att följa händelseutvecklingen inom SiS på ett samlat och strukturerat sätt. Genom att öka våra kunskaper om de händelser som inträffar kan vi arbeta mer förebyggande, säger Petter Wåhlberg tf. säkerhetsdirektör.

 

Sök jobbet som säkerhetsspecialist

 

 

Nyhet,