Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS med i satsning mot ungdomskriminalitet

– Satsningen på SiS är ett mycket välkommet besked i dessa historiska tider. Det visar att regeringen har stort förtroende för oss och att vårt uppdrag är högt prioriterat, säger SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark. 

Antalet placeringarna ska öka

Anslaget är en del i regeringens satsningar på rättsväsendet och ska användas för att sänka kommunernas avgifter för placeringar vid SiS särskilda ungdomshem. Syftet är att antalet placeringar på SiS ska öka bland annat på grund av ungdomskriminaliteten i samhället.
 
Dessutom kan det utökade anslaget användas för att stärka säkerheten vid SiS institutioner.

I linje med redan påbörjat arbete

– Att vi nu får ytterligare medel för att satsa på arbetet med säkerhet i myndigheten känns mycket bra.  Det ligger helt i linje med det arbete vi redan påbörjat för att skapa en bättre stödjande vårdmiljö för våra ungdomar och klienter och ge en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, avslutar Elisabet Åbjörnsson Hollmark.
Nyhet,