SiS inför generella besöksrestriktioner

Från den 24 mars 2020 gäller generella besöksrestriktioner inom SiS. Detta är en del av samhällets insatser för att förhindra smittspridning av covid-19.

Inom LVU och LVM innebär det att planerade besök i första hand ska genomföras via t.ex. videosamtal eller bokas om till ett senare tillfälle.

 

Besöksrestriktionerna gäller inte besök av vårdnadshavare eller förälder med umgängesrätt. Inom sluten ungdomsvård kan nödvändiga besök genomföras om kontakt inte kan arrangeras på annat sätt.

Som en följd av dessa besöksrestriktioner kommer SiS att uppmuntra och försöka tillgodose att ungdomar och klienter har kontakt med anhöriga eller andra viktiga personer som står dem nära på annat sätt än genom fysiska möten.

Besök kommer åter kunna genomföras först när Folkhälsomyndigheten ändrar bedömningen kring smittrisk. Beslutet gäller tills vidare, dock längst till 7 juli 2020.

Obs! Från den 7 juli 2020 så avslutas de generella besöksrestriktionerna. Läs mer via sidan Besöksrestriktioner beslutas för varje institution

Relaterade nyheter och information:

Så hanterar SiS corona 

Information för ungdomar och klienter

Kontakta SiS särskilda ungdomshem

Kontakta SiS LVM-hem 

Nyhet,

Dela sidan med andra