Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS inför elektronisk signering

Självklart ska SiS som modern myndighet erbjuda digitala lösningar för att underlätta olika processer. Inom SiS pågår bland annat arbetet med att erbjuda elektronisk signering. Det skriver SiS IT-direktör Fredrik Oljeqvist i en debattreplik i Dagens Samhälle.

Dagens Samhälles debattsida den 20 februari efterlyser två kommunpolitiker att Statens institutionsstyrelse, SiS, ska godkänna elektroniska signaturer.  Nu har SiS IT-direktör Fredrik Oljeqvist svarat i en replik.

Det handlar om att ta fram ett system som möjliggör elektronisk signering av dokument. Systemet erbjuder inloggning med e-legitimation och kommer att ge alla Sveriges kommuner möjlighet att skicka digitalt signerade beslut om omhändertagande till SiS.

SiS har ett komplext och viktigt uppdrag. Tvångsvård är en mycket ingripande insats och måste ibland inledas mycket snabbt. Samtidigt måste SiS noggrant och omsorgsfullt värna den enskildes personliga integritet. Insatsen, som ofta inleds genom ett sådant beslut som debattörerna skriver om, måste därför alltid omgärdas av tillfredsställande rättssäkerhetsgarantier.

Det ligger i samhällsutvecklingen att digitalisera processer genom att exempelvis införa elektronisk legitimering och signering. Det är också en utveckling som regeringen driver och understöder i fråga om den offentliga förvaltningen. Regeringen betonar vikten av att den personliga integriteten samtidigt skyddas. Det är givet att SiS är en del i denna utveckling.

Fredrik Oljeqvist, IT-direktör och chef för avdelningen lokaler och IT på SiS.

Nyhet,