Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS generaldirektör kommenterar fritagning

Under tisdagen fritogs en ungdom dömd till sluten ungdomsvård, under en kortare vistelse utanför institutionen. Utevistelsen var planerad och följde den lagstiftning som gäller för unga brottslingar.

Ungdomen ledsagades under den bevakade utevistelsen av två behandlingsassistenter.

– Vistelser utanför institution planeras alltid noggrant. En säkerhetsbedömning görs i varje enskilt fall av vilka arrangemang som krävs och vilken bemanning som är nödvändig, säger SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Elisabet Åbjörnsson Hollmark, SiS generaldirektör.

– Vi går nu noga igenom alla planerade vistelser utanför institutionen och vilka justeringar vi behöver göra för exempelvis gängkriminella, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

– I vårt uppdrag ingår att arbeta med förberedelser för ett normalt liv oavsett hur allvarliga brott det handlar om. Det är en utmaning i att kombinera hög säkerhet med effektiva behandlingsinsatser. Det handlar om ibland personer som trots sin ålder har en betydande förmåga att bruka våld, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Hög säkerhet ska vara en självklarhet

– Hög säkerhet måste vara självklart även när det gäller unga som dömts för brott och vi som myndighet måste följa med i den utveckling som sker i samhället. Därför initierade jag hösten 2019 ett omfattande arbete för ökad säkerheten i vår verksamhet, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

– Det handlar om att ta fram en myndighetsövergripande säkerhetsorganisation, om utformning och standardisering av den tekniska och fysiska säkerheten och om en utökad förmåga att arbeta med information och analys inom säkerhetsområdet, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Under ett år döms cirka 80 unga i åldern 15-17 år till sluten ungdomsvård. De har begått brott som skulle gett ett långt fängelsestraff om de hade varit vuxna.

 

Nyhet,