Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS föreslår minskning av LVM-platser

Fortsatt vikande efterfrågan gör att kapaciteten för tvångsvård av vuxna missbrukare måste förändras. SiS avser därför minska antalet platser inom LVM-vården.

 

Tvångsvård av vuxna missbrukare enligt LVM bedrivs av SiS på uppdrag av den kommunala socialtjänsten. Efterfrågan och beläggningen har under flera år varit vikande. SiS har därför kallat till förhandlingar med arbetstagarorganisationerna om att lämna satellitavdelningarna Ytternora utanför Hedemora och Granhult utanför Lindesberg samt att avveckla hyreskontraktet på Hemselegården i Vindeln.

Redan inför 2020 minskades kapaciteten inom LVM med 19 platser. För år 2020 finns det totalt 374* platser på 11 LVM-hem för tvångsvård av vuxna missbrukare.
* Siffran hämtad från SiS verksamhetsplan 2020.

– Situationen är tyvärr inte ett resultat av en minskning av det tunga missbruket. Vi behöver nu göra ytterligare justeringar i vår kapacitet, säger Birgitta Dahlberg, tf. verksamhetsdirektör inom missbruksvården.

SiS verksamhetskontor för missbruksvård har på uppdrag av generaldirektören analyserat läget och olika möjligheter inom ramen för en kapacitetsutredning.

Birgitta Dahlberg, tf. verksamhetsdirektör SiS missbruksvård.

– Förslaget är att vi lämnar några av våra satellitavdelningar.

– Vår verksamhet kräver en omfattande organisation med administrativ personal, hälso- och sjukvård, behandlingspersonal hela dygnet och olika servicefunktioner. Det är svårt att upprätthålla kostnadseffektivitet utifrån dessa aspekter på våra satellitavdelningar, säger Birgitta Dahlberg.

På Renforsens LVM-hem föreslås även en minskning av antalet låsta platser för att möjliggöra rätten till daglig utevistelse. Verksamheten koncentreras till Renforsens huvudanläggning.

SiS har kallat till förhandling enligt MBL med arbetstagarorganisationerna inför beslut av generaldirektören. Berörda kommuner och regioner har kallats till samrådsmöte.

Nyhet,