Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Satsning på SiS säkerhet

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att SiS förstärks med 110 miljoner kronor till ökad säkerhet. Därefter satsas 100 miljoner kronor årligen. 

– Jag välkomnar att vi nu får resurser för att fullfölja vårt redan påbörjade arbete. Vi kan göra den förflyttning som myndigheten såväl behöver, säger generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Satsningen ska gå till att säkerställa en trygg, säker och ändamålsenlig vård- och behandlingsmiljö samt en bra arbetsmiljö för SiS medarbetare.

Elisabet Åbjörnsson Hollmark, SiS generaldirektör.

– Bra säkerhet på SiS ungdomshem ger en trygg och säker arbetsmiljö där ungdomarna kan påbörja en förändring, ta till sig vård och behandling och den kvalificerade skolverksamhet som vi erbjuder, säger generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Regeringen skriver också i sitt pressmeddelande att tillskottet ska gå till att höja kvaliteten i verksamheten samt säkerställa att Statens institutionsstyrelse långsiktigt ska kunna fullfölja arbetet med att bygga ut kapaciteten.

Nyhet,