Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Så skapar SiS skola motivation att lära

Många ungdomar som placeras på SiS har missat stora delar av sin skolgång. Lärarna på SiS skola sätter lärandet i fokus för att skapa motivation och väcka lusten att lära.

Skolan på ungdomshemmet Ryds brunn är beläget invid vattnet, i en vit byggnad med gröna knutar. Ungdomshemmet tar emot pojkar i 12-16 års ålder. De kommer från tuffa uppväxtmiljöer, där våld, missbruk och kriminalitet har varit vardag. Majoriteten har inte varit i skolan på väldigt länge och ofta tappat tilltron till sig själva som lärande individer.

Maria Ohlsson, biträdande rektor och specialpedagog på Ryds brunns skola, och Torsten Wetterquist, rektor på Ryds brunns skola.

– Många ungdomar bär på så många misslyckanden att de tappat motivationen. Får vi dem att se sin egen utveckling, så finns det mängder av små framgångar som vi kan bygga vidare på, säger Maria Ohlsson, biträdande rektor och specialpedagog på Ryds brunns skola.

Skolan – en viktig del av vården

De senaste åren har SiS lagt stort fokus på att säkerställa ungdomarnas rätt till fullständig skolgång. På Ryds brunn är närvaron i skolan 98 procent och alla ungdomar kan ta del av de 23 timmar undervisningstid i veckan som de enligt skollagen har rätt till.

– Skolan är den starkaste friskfaktorn och skolan är en naturlig del av en 15-årings liv. Vi i skolan samarbetar med behandlingsassistenterna och mycket av det som händer i ungdomarnas skolutveckling har de med sig i de vård och behandlingsinsatser de deltar i, säger Torsten Wetterquist, rektor på Ryds brunns skola.

En anledning till närvaron i skolan är att institutionen har en gemensam bild av att skolan är en viktig skyddsfaktor för ett liv utan droger och kriminalitet. Oavsett vilken tid på dygnet ungdomarna anländer till institutionen, inleds första dagen med att de går till skolan. Även om alla ungdomar inte uppskattar skolan till en början, lika lite som de vill vara på en låst institution, så är närvaron grundläggande. 

– De kan halvligga på en stol om de vill. Får vi bara ungdomarna att närvara i skolan, med de professionella engagerade lärare vi har här, så är steget inte långt till att ungdomarna börjar engagera sig och hittar tillbaka till sin lust att lära, säger Torsten Wetterquist.

Lärandet i fokus

Utmaningen för SiS skolverksamhet är att eleverna har olika förutsättningar och befinner sig på olika utbildningsnivåer. Vid varje placering tar skolan kontakt med elevens tidigare skola och genomför tester med ungdomarna för att skapa sig en bild av var ungdomen befinner sig. Undervisningen blir därför individanpassad och sker individuellt eller i mindre grupper utifrån ungdomens behov.

– Vi har ett specialpedagogiskt förhållningsätt. Vårt fokus är progressionen i lärandet. Det är viktigare att de får den kunskap de behöver under sin placering, så att de blir motiverade till att fortsätta sin utbildning, än att alla befinner sig på samma sida i en bok, säger Maria Ohlsson.

Den genomsnittliga vårdtiden på SiS ungdomshem är fem månader. För att elevernas skolgång fortsatt ska löpa utan avbrott sammanställer skolan elevdokumentation som kan lämnas över till skolan i elevens hemkommun eller den kommun dit eleven flyttar.

– Vi lämnar så god dokumentation som möjligt för att skolgången ska kunna löpa på utan avbrott. Blir det ett glapp mellan tiden på SiS och den fortsatta skolgången så tappar eleven mycket av den motivation som hen byggt upp, säger Torsten Wetterquist.

Nyhet,