Premiär för SiS-talks

bilden visar vinröd rektangel som är lutad åt vänster. I rektangeln står texten SiS-talks vi bjuder på kunskap. Bakom rektangeln är det svart bakgrundsfärg.

Nu är det premiär för ”SiS-talks”. En serie filmade föreläsningar som du kan ta del av här på SiS webbplats.

SiS möter utmaningar som många andra också ställs inför. Våra målgrupper finns bland annat inom socialtjänsten, skolan, psykiatrin och hälso- och sjukvården. SiS använder också metoder och arbetssätt som även finns på andra håll.

Vi är många som behöver samma kunnande och kompetens, och vi behöver lära av varandra.

Därför lanserar vi nu ”SiS-talks”. I fyra filmade föreläsningar, alla uppdelade i lättillgängliga avsnitt, berättar vi om:

  • Implementering av MI i en stor organisation.
  • En vanlig skola i en ovanlig miljö
  • Vård och behandling med hög säkerhet.
  • Behandling av självskadebeteende i en låsbar miljö.

Fatma Kizils och Fredrik Eliasson är först ut i SiS föreläsningsserie "SiS-talks". De föreläser om implementering av MI (Motiverande samtal) i en stor organisation.

Du hittar föreläsningsfilmerna på sidan SiS-talks. Vi lägger successivt ut föreläsningarna de närmaste veckorna, och redan nu kan du se alla avsnitten om implementering av MI (Motiverande samtal) i en stor organisation.  En föreläsning som är intressant för alla som ska införa ett nytt arbetssätt i en verksamhet.

Nyhet,