Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Premiär för ny och modern platsansökan

En ny version av Elektronisk platsansökan (EPA) är nu i drift. Nya EPA underlättar för socialtjänsten både vid placeringstillfället och i den fortsatta placeringen. 

En tydlig förändring är fler rullister för exempelvis kommun/stadsdel, språk, senaste skola för unga och rättsliga påföljder för klienter. Det ger högre rättssäkerhet och minskar risken för felskrivningar och missförstånd som måste rättas i efterhand.

– Kompletta ansökningar ger snabbare handläggning och underlättar matchning av socialtjänstens behov med tillgängliga platser, säger Elin Gustafsson, placeringshandläggare och delprojektledare för platsansökan och placering i KAJ (Klientadministrativt journalsystem).

Flera delar i SiS nya verksamhetsstöd

KAJ är SiS nya verksamhetsstöd och systemet för platsansökan är första delen som tas i drift. Under vintern kommer ytterligare delar för bland annat journalföring, behandlingsplanering och uppföljning.

– Vi har omformulerat och utökat frågor om sexuella övergrepp och hedersvåld. Frågor om särskilda behov är utformade på liknande sätt för både ungdomsvård och missbruksvård, säger Elin Gustafsson.

Även om det är fler frågor får socialsekreteraren hjälp av systemet med rullister och hjälptexter.

– Platsansökan ska kunna fyllas i av socialjouren kl. 02:00 en lördagsnatt med endast lite information om den unge eller klienten, säger Elin Gustafsson.

Verksamheten en nyckelroll i utvecklingsarbetet

Utvecklingen av KAJ har pågått intensivt under drygt två år. Det blir ett modernt, säkert och flexibelt verksamhetsstöd med enhetlig och lättillgänglig dokumentation. Redan från början är möjlighet till förändrad funktionalitet inbyggd.

Morin Saavedra, extern projektledare för utvecklingen av SiS verksamhetsstöd.

– Verksamhetsrepresentanter har spelat en stor roll i utvecklingsarbetet. Det är nödvändigt för att rätt krav ska ställas och för att systemet ska uppfylla de förväntningar verksamheten har, säger Morin Saavedra, extern projektledare för utvecklingen av verksamhetsstöd.

– SiS nya verksamhetsstöd kommer att effektivisera och kvalitetssäkra ett gemensamt arbetssätt inom hela myndigheten, säger Morin Saavedra.

Nyhet,