Ny föreläsning i SiS-talks

bilden visar vinröd rektangel som är lutad åt vänster. I rektangeln står texten SiS-talks vi bjuder på kunskap. Bakom rektangeln är det svart bakgrundsfärg.

Nu kan du se en ny filmad föreläsning i serien SiS-talks. Under rubriken ”En vanlig skola i en ovanlig miljö” berättar vi om arbetssätt och framgångsfaktorer.

Du hittar SiS-talks här på SiS webbplats under Vår verksamhet. Varje föreläsning är uppdelad i tre kortare avsnitt, och tanken är att de ska vara intressanta för både professionella och allmänheten.

Föreläsarna kommer alla från SiS, och på "SiS-talks"-sidan finns redan föreläsningen ”Implementering av MI i en stor organisation”.  I den senaste filmen, där SiS ungdomshem Ljungbackens rektor Jeanette Mellqvist och läraren Magnus Lilja medverkar, heter avsnitten ”Kort om SiS skola”, ”Att motivera och sätta gemensamma mål” och ”Det här hjälper oss att lyckas”.

Magnus Lilja och Jeanette Mellqvist från SiS ungdomshem Ljungbacken berättar under rubriken ”En vanlig skola i en ovanlig miljö”.
Foto: Jonas Andersson

"SiS-talks"-sidan fylls successivt på med nytt material och inom kort kan du även se föreläsningar om ”Vård och behandling med hög säkerhet” och ”Behandling av självskadebeteende i en låsbar miljö”.

Nyhet,