Nu släpps boken SiS unga berättar 2020

bilden visar en illustration av en person som står i en mörk tunnel och tittar mot den ljusa utgången.

SiS pocketbok, med titeln ”Svär, det kommer bli bra”, handlar om det som varit, men framför allt om framtiden, om ungdomarnas tro och vilja att förändra sin bana i livet.

På tema framtid har ungdomarna som placerats på SiS skrivit dikter och berättelser där de berättar om sin resa, sitt hopp och sina drömmar. Ungdomarna berättar om ett liv där utsatthet, droger, våld och kriminalitet har varit vardag. Men framförallt om viljan att skapa sig en grund att bygga sin framtid på.

En ungdom skriver:

”Många bilder, tankar och scenarion spelas upp om och om igen som teater i huvudet på mig. Och jag är på väg till den sista scenen i denna teaterpjäs. Det är dags att få ett avslut, jag kan ta mig vart som helst bara jag själv vill.”

Boken är ungdomarnas plattform

Texterna har skrivits inom SiS skolverksamhet, lärarna har funnits med som stöd men vi har aktivt valt att inte redigera grammatik, form eller ord. Den här boken är ungdomarnas plattform, där berättelsen är det viktigaste. Att under kreativ frihet sätta ord på tankar, känslor och erfarenheter är en del av förändringsarbetet.

– Boken är jätteviktiga av flera anledningar; för många ungdomar är det den första bok de läser, det är en bra bok att närma sig texter på ett ofarligt sätt, att använda för att visa hur poesi och dikter kan vara. För många ungdomar är det motiverande att skriva en text som kommer att stå i en bok och läsas av många, säger Yvonne Nordlund, lärare och Studie-och yrkesvägledare på Eknäs ungdomshem.

– Det är en viktig bok liten bok som fyller en stor funktion för många och jag använder den mycket i undervisningen.

Ungdomarna skriver för att du som läser ska förstå, men också för sig själva, för att bearbeta och reflektera över det liv de levt och det liv de vill leva. När du läser boken får du ta del av deras mod och styrka. 

Pocketboken är gratis och du beställer den här på SiS webbplats.


Beställ SiS pocketbok "Svär, det kommer bli bra! - SiS unga berättar 2020"

Nyhet,