Ljungbackens skola ger varje elev en chans

bilden visar en kvinna i grå kofta, kvinnan står lutad mot ett runt bord i ett rum med kontors- och skolmöblering.

På Ljungbacken går nästan alla av de icke-skolpliktiga ungdomarna i skolan. Ett exempel på hur SiS kan vara en plats för förändring.

Skola och utbildning är den starkaste skyddsfaktorn för unga som riskerar ett liv i kriminalitet och missbruk. De senaste åren har SiS genomfört en kraftfull satsning på ungdomshemmens skolor. Skolan på SiS ungdomshem Ljungbacken är en del av den utvecklingen.

– Ungdomarna på Ljungbacken har en brokig bakgrund som ofta präglats av droger, kriminalitet och ett allmänt trassligt liv. Många har absolut inte känt sig välkomna till skolan, säger Jeanette Mellqvist, rektor för skolan på Ljungbacken.

– Här möter vi eleverna utifrån deras förutsättningar. Vi motiverar dem till att våga studera och på ett sätt så att de också känner att de kan nå framgång.

Ljungbacken tar emot ungdomar i åldern 16-21 år, som inte är skolpliktiga. Trots det går nästan alla i skolan och Ljungbacken erbjuder fulla skoldagar för de som klarar det. Av de 47 som idag är inskrivna har bara en tackat nej.

– Vi lägger upp undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar. Någon klarar matten i femte klass och en annan klarar mer avancerade nivåer.

Oavsett nivå är målet att varje lektion ska bli ett lyft och en liten knuff framåt till ett bra liv.

– Många elever tar faktiskt sina första betyg någonsin när de är på Ljungbacken och det är en otrolig framgång, säger Jeanette Mellqvist.

– Framför allt en framgång för eleverna men det är bra att vi lyckats där så många gett upp tidigare.

Ljungbacken är en institution med lång historia och tidigare skedde all undervisning på avdelningarna där de unga bor. Sedan i somras finns en särskild skolbyggnad, SiS första standardskola.

Jeanette Mellqvist, rektor på Ljungbackens skola, står vid SiS första standardskola.

– Det är bra att faktiskt gå iväg till skolan där man blir elev. Skolan blir på riktigt. Men det ställer stora krav på samarbete för att få ihop SiS skola, sociala behandlingsinsatser, hälso- och sjukvård och allt annat som finns runt ungdomarna, säger Jeanette Mellqvist.

Skolan på Ljungbacken erbjuder alla gymnasiegemensamma ämnen och utbildning inom industri, svets och bygg. Det finns också utbildning på grundskolenivå.

Nyhet,