Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Kraftigt sänkt avgift i SiS ungdomsvård

Från 1 juli gäller nya och tillfälligt subventionerade avgifter inom SiS ungdomsvård. Subventionen är en del av regeringens satsning för att stärka kommunernas ekonomi.

Förändringen innebär att vårdavgiften för vistelser både enligt LVU och SoL sänks med 28 procent under perioden 1 juli - 31 december 2020. 

Det krävs ingen åtgärd eller motprestation för att få del av subventionen. Rabatten är redan avräknad.

Vårdavgifter 3 § LVU under perioden 1 juli – 31 december 2020

Akutverksamhet Öppen/låsbar avdelning 5328 kr
Utredningsverksamhet Öppen avdelning 4392 kr
  Låsbar avdelning 5328 kr
Behandlingsverksamhet Öppen avdelning 3528 kr
  Låsbar avdelning 5400 kr
Avdelning Trollebo SiS ungdomshem Långanäs 9504 kr
Avdelning Kullen SiS ungdomshem Brättegården 9504 kr

Vårdavgifter 2 § LVU och SoL under perioden 1 juli – 31 december 2020

Akutverksamhet Öppen avdelning 5328 kr
Utredningsverksamhet Öppen avdelning 4392 kr
Behandlingsverksamhet  Öppen avdelning 3528 kr

På sidan Vårdavgifter kan du se uppgifter om både gamla och nya vårdavgifter.

Nyhet,