Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Hästskötsel på Ljungaskog ger skolmotivation

På SiS ungdomshem Ljungaskog får ungdomarna sköta om hästar och lära av en hippolog. Något som bidrar till att hitta ungdomarnas skolmotivation.

Hästarna Noller, Unik och Finesse, har länge varit en del i vardagen på SiS ungdomshem Ljungaskog. För fem år sedan anställdes hippologen Kajsa Karlström, som har hand om hästarna och som har utvecklat verksamheten. Nu har ungdomshemmet ett nytt stall på plats och det ska göra att verksamheten utvecklas ytterligare.

– Vi har ingen uttalad hästterapi, men många ungdomar uttrycker att de blir lugna och på bättre humör av att umgås med hästarna, säger Kajsa Karlström.

Hästskötsel på skolschemat

Hästen Unik i det nya stallet på Ljungaskog.

Ungdomarna har möjlighet att rida både under på schemalagd skoltid och på kvällar och helger.

– För ungdomar som läser enligt grundskolans läroplan och som inte har klarat av E-nivå i idrott och hälsa är ridning och hästskötsel ett bra inslag, säger Kajsa Karlström.

De ungdomar som läser på gymnasienivå kan välja ridning och körning och hästkunskap som ämnen. Där de lär sig om bland annat skötsel och viktiga aspekter kring hästars miljö, foderbehov och de lagar som reglerar hästhållning utöver ridningen.

– Inom SiS skola har vi ett flexibelt arbetssätt, där vi fokuserar på och utgår från ungdomarnas behov. De praktiska och estetiska ämnena inom skolan är en bra ingång för att hitta elevernas motivation eftersom de ämnena ofta inte uppfattas som lika kravfulla, säger Christian Stenbacke, rektor på Ljungaskog.

Han menar att det för honom som rektor är en värdefull ingång att bygga vidare på i relationen till ungdomarna och för motivationsbyggandet hos dem.

– Det är fantastiskt att se ungdomar som har det kämpigt med teoretiska ämnen, få komma ut och hitta lugnet tillsammans med hästarna, säger Christian Stenbacke.

På kvällar och helger hjälper hästkunniga behandlingsassistenter de ungdomar som vill vara i stallet och pyssla om hästarna.

– Vi ser många vinster med att vi har hästarna här, att vi kan ge ungdomar som sitter på låsta avdelningar möjligheten att komma ut i stallet, för att rida eller bara vara med hästarna, säger Kajsa Karlström.

Stallet ger möjlighet att utveckla verksamheten

Det nya stallet på SiS ungdomshem Ljungaskog.

Med det nya stallet kan verksamheten utvecklas. De tre hästarna kommer att kunna skötas om samtidigt, tack vare att lokalerna möjliggör en god överblick. Lektionstillfällena kommer att kunna utökas tidsmässigt och teorisalen kan användas som samtalsrum.

– Många ungdomar har samtal med sin kontaktperson i stallet, miljön gör att de känner sig trygga och avslappnade. Att samtala medan man klappar en häst blir på ett helt annat sätt än att sitta mitt emot varandra i ett samtalsrum, säger Kajsa Karlström.

Nyhet,