Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Elbilar och mer vegetariskt i SiS nya miljöplan

Fler laddningsstationer för elbilar och fler vegetariska måltider. Det är några av nyheterna i SiS miljöplan för 2020-2022.

Alla myndigheter ska enligt en statlig förordning ha ett miljöledningssystem samt mätbara mål för sin miljöpåverkan. Det är bakgrunden till SiS miljöplan, som nu har beslutats för åren 2020-2022.

SiS interna mål för miljöpåverkan är både kopplade till Sveriges 16 nationella miljömål och till Agenda 2030, som är FN:s globala hållbarhetsmål. 

Antalet elbilar och laddningsstationer ska öka

En del i den nya miljöplanen är att antalet elbilar och laddningsstationer inom SiS ska öka. Detta för att det inom kort kommer en ny förordning om miljökrav för myndigheters bilar och bilresor.

Lisa Steneberg, miljösamordnare på SiS.

– Den nya förordningen innebär att myndigheter framöver i princip bara kommer att kunna köpa rena elbilar. För SiS innebär det bland annat att vi behöver utöka infrastrukturen för laddning av elbilar på våra institutioner, säger Lisa Steneberg, utredare och miljösamordnare på SiS huvudkontor.

Mer vegetariskt och mindre engångsplast

SiS miljöplan innehåller också en uppmaning om att beakta miljöaspekterna vid beställning av mat till större möten, konferenser eller avslutningar.

– Det är en uppmaning för tillfällen när SiS beställer à la carte-mat för deltagare på exempelvis en konferens. Tanken är då att utgångsläget ska vara att man beställer fisk-, vilt-, kyckling- eller vegetariska rätter istället för en köttbit, som tidigare alltid fått utgöra någon form av standard, förklarar Lisa Steneberg.

För SiS institutioner finns också mål för ökning av antalet vegetariska måltider.

Användandet av engångsplast ska också minska inom SiS, till fördel för produkter av mer miljövänliga material.

 

Läs SiS miljöplan 2020-2022 i sin helhet.

Nyhet,