Björkbackens ungdomshem stängs tillfälligt

SiS generaldirektör har beslutat att tillfälligt stänga Björkbackens ungdomshem från och med torsdagen den 3 december.

Skäl till beslutet är det ansträngda läge som råder på institutionen. Trots de åtgärder som har vidtagits, bedöms läget vara sådant att ordning och säkerhet och ungdomarnas trygghet inte kan upprätthållas på ett betryggande sätt.

Åtgärder för att verkställa stängningen påbörjas omgående och skall bedrivas skyndsamt. Samtidigt inleds åtgärder för att säkerställa en trygg och säker vårdmiljö så att verksamheten kan återupptas.

Beslutet gäller tills vidare. Senast den 15 januari ska det bedömas när det är möjligt att åter öppna institutionen.

Nyhet,