Begränsningar av besök

SiS tar risken för smittspridning av covid-19 på stort allvar och begränsar möjligheten till besök på institutioner.

För att minska risken för smittspridning till placerade på våra ungdomshem och LVM-hem samt våra medarbetare begränsar vi möjligheten till besök och andra externa kontakter. Kontakt med placerade ska istället ske främst via telefon. Som alltid ska institutionen kontaktas för den som behöver nå en placerad.

Begränsningen av besök görs av omtanke om alla som vistas inom SiS och för att vi ska kunna fortsätta bedriva vår verksamhet så säkert som möjligt. SiS uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och beslutet gäller tills vidare.

Relaterade nyheter och information:
SiS inför generella besöksrestriktioner

Så hanterar SiS corona 

Information för ungdomar och klienter

Kontakta SiS särskilda ungdomshem

Kontakta SiS LVM-hem 

Nyhet,

Dela sidan med andra