Avskiljning en skyddsåtgärd vid våld

I en debattartikel uppmärksammas att antalet avskiljningar på de särskilda ungdomshemmen ökat. Avskiljning är en skyddsåtgärd som bara får användas för att upprätthålla ordningen vid de statliga ungdomshemmen.

2019 avskildes 319 ungdomar som tvångsplacerats på särskilda ungdomshem. Detta skedde vid 1124 tillfällen för att upprätthålla ordningen och skydda andra intagna och personal vid våldsamt utagerande.

– SiS har ett komplext uppdrag och många som placeras är väldigt utagerande. Vi har sett att antalet avskiljningar ökat, särskilt bland flickor, säger Jan-Eric Josefsson, planeringsdirektör i SiS.

– Samtidigt har den genomsnittliga längden minskat kraftigt, från 1 timme och 15 minuter till 36 minuter då man är skild från övriga ungdomar.

Avskiljning som befogenhet är en lagreglerad sista åtgärd som används för att skydda ungdomar och personal. Den får inte användas i uppfostrande eller bestraffande syfte.

– All personal som arbetar med placerade ungdomar eller klienter utbildas i konflikthantering, säger Jan-Eric Josefsson.

– När den unge lugnat sig och kan återgå till övriga i gruppen följer personalen upp med ett samtal för att se om man kan agera annorlunda för att slippa avskilja den unge vid fler tillfällen.

SiS följer antal avskiljningar noggrant hela tiden och rapporterar sedan tio år utförligt frekvens för avskiljning och övriga särskilda befogenheter.

Nyhet,