2020

 • Handlingsplan för MR-arbete ska ge SiS ett kunskapslyft


  Nyhet

  SiS generaldirektör har beslutat om en handlingsplan för myndighetens arbete med mänskliga rättigheter. Den ska ge ett kunskapslyft och samordning av verksamhetens MR-arbete.

 • Subvention ger sänkt avgift


  Nyhet

  Från 1 juli gäller tillfälligt nya och subventionerade avgifter inom SiS ungdomsvård. Subventionen är en del av regeringens satsning för att stärka den kommunala ekonomin.

 • Hästskötsel på Ljungaskog ger skolmotivation


  Nyhet

  På SiS ungdomshem Ljungaskog får ungdomarna sköta om hästar och lära av en hippolog. Något som bidrar till att hitta ungdomarnas skolmotivation.

 • Surfplattor ska underlätta kontakt med anhöriga


  Nyhet

  SiS har för närvarande besöksrestriktioner på grund av covid-19. För att underlätta kontakten med anhöriga har därför ungdomshemmen Tysslinge och Björkbacken fått surfplattor.

 • SiS GD talar om NPF, samhälle och forskning


  Nyhet

  SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark talar på Karolinska institutets kompetenscenter KIND:s jubileum fredagen den 12 juni.

 • SiS utreder kapaciteten inom LVM


  Nyhet

  Socialtjänstens efterfrågan på LVM-platser har under en lägre tid varit vikande. Därför utreder nu SiS hur stor kapacitet LVM-vården ska ha.

 • Elbilar och mer vegetariskt i SiS nya miljöplan


  Nyhet

  Fler laddningsstationer för elbilar och fler vegetariska måltider. Det är några av nyheterna i SiS miljöplan för 2020-2022.

 • SiS med i satsning mot ungdomskriminalitet


  Nyhet

  SiS får 250 miljoner i utökat anslag för att sänka kommunernas avgifter för placeringar vid särskilda ungdomshem samt höja säkerheten på SiS. Det presenterade finansminister Magdalena Andersson i vårändringsbudgeten för 2020.

 • SiS riktar kampanj till servicebranschen


  Nyhet

  Många inom servicenäringen riskerar att förlora sina jobb på grund av covid-19. Samtidigt har SiS ett stort behov av personal. Nu går vi ut i en riktad kampanj och erbjuder vikariat på SiS institutioner.

 • Ris och ros i Statskontorets översyn


  Nyhet

  Statskontoret konstaterar i sin rapport att SiS medarbetare har ett starkt engagemang för de målgrupper SiS har och att ungdomarnas och klienternas vistelse på SiS överlag upplevs som trygg. Både socialtjänsten och de individer SiS har i sin vård är i huvudsak nöjda med myndigheten.