Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

2020

 • Handlingsplan för MR-arbete ska ge SiS ett kunskapslyft


  Nyhet

  SiS generaldirektör har beslutat om en handlingsplan för myndighetens arbete med mänskliga rättigheter. Den ska ge ett kunskapslyft och samordning av verksamhetens MR-arbete.

 • Subvention ger sänkt avgift


  Nyhet

  Från 1 juli gäller tillfälligt nya och subventionerade avgifter inom SiS ungdomsvård. Subventionen är en del av regeringens satsning för att stärka den kommunala ekonomin.

 • Hästskötsel på Ljungaskog ger skolmotivation


  Nyhet

  På SiS ungdomshem Ljungaskog får ungdomarna sköta om hästar och lära av en hippolog. Något som bidrar till att hitta ungdomarnas skolmotivation.

 • Surfplattor ska underlätta kontakt med anhöriga


  Nyhet

  SiS har för närvarande besöksrestriktioner på grund av covid-19. För att underlätta kontakten med anhöriga har därför ungdomshemmen Tysslinge och Björkbacken fått surfplattor.

 • SiS samordnar insatser för att hantera pandemin


  Nyhet

  Sedan början av mars har omfattande åtgärder genomförts på SiS ungdomshem och LVM-hem för att säkra driften under den pågående pandemin. Insatserna samordnas av en särskild stab.

 • SiS GD talar om NPF, samhälle och forskning


  Nyhet

  SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark talar på Karolinska institutets kompetenscenter KIND:s jubileum fredagen den 12 juni.

 • SiS utreder kapaciteten inom LVM


  Nyhet

  Socialtjänstens efterfrågan på LVM-platser har under en lägre tid varit vikande. Därför utreder nu SiS hur stor kapacitet LVM-vården ska ha.

 • Elbilar och mer vegetariskt i SiS nya miljöplan


  Nyhet

  Fler laddningsstationer för elbilar och fler vegetariska måltider. Det är några av nyheterna i SiS miljöplan för 2020-2022.

 • SiS med i satsning mot ungdomskriminalitet


  Nyhet

  SiS får 250 miljoner i utökat anslag för att sänka kommunernas avgifter för placeringar vid särskilda ungdomshem samt höja säkerheten på SiS. Det presenterade finansminister Magdalena Andersson i vårändringsbudgeten för 2020.

 • SiS riktar kampanj till servicebranschen


  Nyhet

  Många inom servicenäringen riskerar att förlora sina jobb på grund av covid-19. Samtidigt har SiS ett stort behov av personal. Nu går vi ut i en riktad kampanj och erbjuder vikariat på SiS institutioner.