2020

 • Kraftigt sänkt avgift i SiS ungdomsvård


  Nyhet

  Från 1 juli gäller nya och tillfälligt subventionerade avgifter inom SiS ungdomsvård. Subventionen är en del av regeringens satsning för att stärka kommunernas ekonomi.

 • SiS nya säkerhetsorganisation


  Nyhet

  SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark har fattat ett inriktningsbeslut om att inrätta en ny säkerhetsavdelning vid Statens institutionsstyrelse, SiS.

 • Inbjudan till pressträff


  Pressmeddelande

  Två ungdomar fritogs genom vapenhot mot personal från SiS ungdomshem Råby i Lund under onsdagskvällen. Med anledning av fritagningen inbjuder Statens institutionsstyrelse, SiS, till pressträff idag torsdag 20 augusti klockan 17.00 - 17.30 på SiS huvudkontor i Stockholm.

 • Väpnad fritagning – ingen skadad


  Nyhet

  Två ungdomar fritogs genom vapenhot mot personal från Råby ungdomshem under onsdagskvällen. Ingen skadades fysiskt.

 • SiS första standardskola invigd


  Nyhet

  Den 17 augusti invigdes Statens institutionsstyrelses första standardskola på SiS ungdomshem Ljungbacken. Nu har ungdomarna tillgång till en gemensam skola i moderna lokaler.

 • Ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention


  Nyhet

  Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att bidra med underlag till en nationell strategi om psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget görs i samverkan med Statens institutionsstyrelse och andra berörda myndigheter.

 • SiS generaldirektör kommenterar fritagning


  Nyhet

  Under tisdagen fritogs en ungdom dömd till sluten ungdomsvård, under en kortare vistelse utanför institutionen. Utevistelsen var planerad och följde den lagstiftning som gäller för unga brottslingar.

 • Besöksrestriktioner beslutas för varje institution


  Nyhet

  Från 7 juli hanteras besöksrestriktioner på nytt sätt inom SiS. Beslut om eventuella inskränkningar till följd av covid-19 fattas för varje institution istället för de generella beslut som gällt under våren.

 • Ny forskning om akutavdelningar


  Nyhet

  Akutavdelningarna på SiS ungdomshem uppfattas som en plats där placerade ungdomar kan landa i en strukturerad miljö med vardagliga rutiner. Det visar en ny forskningsstudie om akutavdelningar på SiS ungdomshem.

 • SiS topp 20 bland Sveriges mest attraktiva arbetsgivare


  Nyhet

  SiS har kommit med på Ranstads lista över Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. I sommar och höst fortsätter vi att visa upp oss.