2020

 • SiS satsar stort på vård och behandling för flickor och kvinnor


  Nyhet

  Nu har SiS generaldirektör fattat beslut om intagningsstopp på SiS ungdomshem Björkbacken i Göteborg. Det handlar om att säkra en trygg och säker vård och behandling i en fungerande miljö.

 • SiS föreslår minskning av LVM-platser


  Nyhet

  Fortsatt vikande efterfrågan gör att kapaciteten för tvångsvård av vuxna missbrukare måste förändras. SiS avser därför minska antalet platser inom LVM-vården.

 • SiS ungdomshem ska säkerhetsklassas


  Nyhet

  Statens institutionsstyrelse, SiS, har fått i uppdrag av regeringen att säkerhetsklassa alla särskilda ungdomshem samt inrätta säkerhetsavdelningar inom den slutna ungdomsvården.

 • Så skapar SiS skola motivation att lära


  Nyhet

  Många ungdomar som placeras på SiS har missat stora delar av sin skolgång. Genom att sätta lärandet i fokus vet lärarna på SiS skola att det går att väcka motivationen hos ungdomarna.

 • Socialministern besökte SiS-institutioner


  Nyhet

  Socialminister Lena Hallengren besökte i tisdags SiS ungdomshem Rebecka och SiS LVM-hem Rebecka på Färingsö. Minskad efterfrågan på LVM-placeringar och vikten av vårdkedjor var några av ämnena som diskuterades.

 • SiS nya säkerhetsorganisation tar form


  Nyhet

  SiS generaldirektör fattade för några veckor sedan beslut om att inrätta en säkerhetsavdelning på SiS. Arbetet med att forma SiS nya säkerhetsavdelning har nu påbörjas under ledning av Petter Wåhlberg, tillförordnad säkerhetschef.

 • Statsministern besökte Tysslinge ungdomshem


  Nyhet

  Den 18 september besökte statsminister Stefan Löfven Tysslinge ungdomshem tillsammans med generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark, för att prata om SiS ungdomsvård, skola och säker vårdmiljö.

 • Satsning på SiS säkerhet


  Nyhet

  I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att SiS förstärks med 110 miljoner kronor till ökad säkerhet. Därefter satsas 100 miljoner kronor årligen.

 • Statssekreterare besökte Råby


  Nyhet

  Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås besökte nyligen SiS Råby ungdomshem. Behandling, placeringars längd och samverkan med socialtjänsten var några av frågorna som togs upp vid besöket.

 • Premiär för ny och modern platsansökan


  Nyhet

  En ny version av Elektronisk platsansökan (EPA) är nu i drift. Nya EPA underlättar för socialtjänsten både vid placeringstillfället och i den fortsatta placeringen.