Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Validering kompetensutvecklar SiS medarbetare

I slutet av förra året tog drygt 100 av SiS medarbetare YH-examen som behandlingspedagoger. Utbildningen är en del av SiS arbetet med validering och kompetensutveckling.

Utbildningen och valideringen för SiS behandlingsassistenter har bland annat skett på Mångkulturella folkhögskolan i Göteborg.

– De bästa sakerna med utbildningen är att jag fått ta del av kunskap och erfarenheter från andra människor, jag har fått ett examensbevis på vad jag faktiskt kan, och jag blivit intresserad av att fortsätta utbilda mig, säger Rebecca Blomander, behandlingsassistent på SiS ungdomshem Långanäs.

Rebecca Blomander, behandlingassisstent SiS ungdomshem Långanäs

– Valideringsuppdraget var från början ett projekt men ingår idag i SiS ordinarie verksamhet. Det är ett viktigt verktyg för att stärka SiS medarbetares kompetens och för att utveckla vården och behandlingen av våra klienter och ungdomar, berättar Åsa Stenman, utredare på SiS huvudkontor och ansvarig för myndighetens arbete med validering.

SiS validering ger yrkeshögskoleexamen

Inom SiS får 100 medarbetare per år möjlighet att validera sin kompetens. Valideringen och de kompletterande studierna ger en yrkeshögskoleexamen på 400 YH-poäng som behandlingspedagog.  

För att vara behörig till valideringen så ska en SiS-medarbetare varit anställd i minst ett år och bör också ha tre års arbetslivserfarenhet inom social vård- och behandling.

Nätverk av validerade kan stärka verksamheten

Katarina Tillgren, HR-direktör SiS

– Genom validering säkerställer vi att SiS medarbetare har rätt grundkompetens för sitt uppdrag samtidigt som det är en möjlighet för våra medarbetare att få sina kunskaper dokumenterade. Det vore bra om SiS kunde jobba vidare med de nätverk som skapats bland de medarbetare som genomgått valideringen, de kan agera bollplank till både varandra och övriga kollegor inom myndigheten. Utbildning och kompetensutveckling är väldigt viktigt att arbeta med så att vi kan möta de utmaningar och krav som vår verksamhet ställs inför, säger Katarina Tillgren, HR-direktör på SiS.

Nyhet,