Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Stigby i valideringsprojekt för ungdomar

SiS ungdomshem Stigby deltar i ett projekt som ger ungdomar chansen att validera sina praktiska kunskaper. Projektet ska hjälpa ungdomarna att bli anställningsbara.

SiS ungdomshem Stigby deltar i ett valideringsprojekt för ungdomar som står långt från arbetsmarknaden.

Under 2016 placerades många ensamkommande på SiS ungdomshem Stigby. Många av de som placerades på ungdomshemmet hade språksvårigheter och problem med att hitta motivation för att klara av skolan. Sofia Jurva, biträdande institutionschef, fick då kontakt med ett valideringscentrum genom ett integrationsnätverk. Det ledde till att Stigby idag deltar i valideringsprojektet "Validering för inkludering", som pågår till början på 2020.

Projektet drivs av en förening och är helt gratis för Stigby under projekttiden. Själva valideringen genomförs av ett valideringsföretag.

– Valideringen är till för personer som inte når upp till gymnasienivå och är inte begränsad till enbart ensamkommande. Validering fungerar även bra för de som har kognitiva begränsningar, säger Sofia Jurva.

Hon anser att det är vanligt att det krävs gymnasieutbildning för att få anställning, även inom enklare jobb som inte borde kräva en formell utbildning. Validering av praktiska kunskaper kan ändra på den saken. Fyra personer i Stigbys personalstyrka har utbildat sig till valideringsbedömare och kan validera ungdomarnas kunskaper enligt uppsatta mål.

Stigbys biträdande institutionschef Sofia Jurva och avdelningsföreståndare Michael Karlsson.

– Stigby har valt att validera inom fordon, restaurang, café och bageri. Deltagarna får ett kompetensintyg när de har uppfyllt målen, berättar Michael Karlsson som är avdelningsföreståndare med ansvar för utslussning, eftervård och programverksamhet.

Michael Karlsson tycker att det har varit lättare att motivera dessa elever att utföra konkreta och praktiska moment istället för att lära sig teori. De flesta ungdomar hinner inte få gymnasiekompetens under sin inskrivning hos SiS och validering kan vara ett bra alternativ.

– Validering är ett utmärkt komplement till gymnasieutbildning. Valideringen visar också att de kan fungera socialt och stärker den enskildes självkänsla, konstaterar Anne-Catrine Brandén, rektor.

I början på nästa år kommer projektet att utvärderas och hittills är Stigbys personal nöjda.

Nyhet,