Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Snabbare målgruppsbedömning hos SiS

I januari inleds ett pilotförsök med strukturerad och kunskapsbaserad målgruppsbedömning på fem av SiS ungdomshem. Försöket bygger på nära samverkan mellan socialtjänsten och en rad olika professioner inom SiS.

Trycket har varit hårt på SiS ungdomsvård de senaste åren. Samtidigt kommer signaler om att många ungdomar snabbare borde gå vidare till andra typer av insatser.

Inom projektet SiS 2020 inleds nu ett pilotförsök för konkret förbättrad samverkan med socialtjänsten. Försöket bygger på nära samverkan mellan socialtjänsten och en rad olika professioner inom SiS.

Marie Frendin, projekledare SiS 2020 Ungdom

– Redan efter två veckor ska ungdomshemmet kunna ge en kvalificerad rekommendation till socialtjänsten om fortsatt inriktning, säger projektledare Marie Frendin.

Fortsättningen kan vara exempelvis öppna insatser, en fördjupad utredning, placering på HVB eller i familjehem eller på låst behandlingsavdelning.

Försöket sker tillsammans med Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS). Socialchefer från sex kommuner deltar i en särskild arbetsgrupp med kunskap om det kommunala perspektivet.

– Samarbetet med kommunerna genom FSS är viktigt. Framtida förändringar ska bättre tillgodose socialtjänstens behov, säger Marie Frendin.

SiS-institutioner som omfattas är Johannisberg i Kalix, Tysslinge i Södertälje, Råby i Lund, Ljungaskog i Örkelljunga och Nereby i Kungälv. Pilotförsöket omfattar alla placeringar på akutavdelning på dessa ungdomshem.

Pilotförsöket pågår under januari-juni 2019.

Nyhet,