Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS välkomnar Statskontorets myndighetsanalys

Regeringen har beslutat ge Statskontoret i uppdrag att genomföra en myndighetsanalys av verksamheten vid Statens institutionsstyrelse  enligt Statskontorets modell för myndighetsanalyser.

 

Statskontoret är regeringens särskilda myndighet för utveckling och effektivisering av statliga myndigheter. En av uppgifterna är att utveckla en bättre styrning och det gäller även statens styrning av kommuner och landsting.

De senaste åren har varit utmanande för den sociala sektorn och det är bra att regeringen tar ett samlat grepp, säger SiS tillförordnade generaldirektören Jan-Eric Josefsson. 

SiS arbetar med väldigt komplicerade ärenden och effektiv samverkan är en förutsättning för att nå resultat.

Flera myndigheter har ett tillsynsansvar över SiS. Det handlar bland annat om IVO, JO, JK, Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen. Senast en större översyn gjordes var 2003 då Riksdagens revisorer publicerade rapporten ”Med tvång och god vilja”.

Varje år genomför Statskontoret myndighetsanalyser där man bedömer myndigheternas förutsättningar, resultat och utmaningar. Syftet är att säkerställa en rättssäker, effektiv och medborgarorienterad förvaltning. Just nu har Statskontoret ett 20-tal pågående utredningar.

 

 

Nyhet,