Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS ungdomshem Lövsta stängs tillfälligt

För att säkra tryggheten och säkerheten för placerade ungdomar och kvalitet i behandlingsarbetet kommer SiS ungdomshem Lövsta i Vagnhärad att stängas under en begränsad period. Även arbetsmiljön för medarbetarna har varit en viktig faktor inför beslutet att stänga institutionen. 


Stängningen har beslutats av SiS generaldirektör. Överflyttning av placerade ungdomar till andra ungdomshem kommer att genomförs successivt då lediga platser uppkommer. 


Lövsta har en längre tid haft svårigheter att rekrytera tillräckligt med personal som har rätt kompetens. Den tillfälliga stängningen ger möjlighet att arbeta med omstrukturering, personalgruppens sammansättning, rekryteringar och andra insatser för att säkra kvaliteten i institutionens verksamhet. 


Stängningen innebär en tillfällig minskning av SiS kapacitet.

Nyhet,