Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS deltar i uppdrag om nationellt avhopparprogram

Statens institutionsstyrelse, Kriminalvården, Polismyndigheten och Socialstyrelsen får ett gemensamt uppdrag att ta fram ett nationellt avhopparprogram. Det berättade justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg på en pressträff 18 december.

En viktig åtgärd för att förebygga och bekämpa brottslighet och våldsbejakande extremism är att fler individer får det stöd de behöver från samhället för att kunna lämna dessa miljöer, skriver regeringen i pressmeddelandet.

Ofta är det en lång och svår process där de individuella behoven är många och skiftande, vilket kräver samordnade insatser från flera samhällsaktörer.

– Det är mycket välkommet att regeringen ger oss detta uppdrag, det ger oss möjlighet att stötta dem som är beredda att lämna den grova kriminaliteten bakom sig, säger Annika Eriksson, utvecklingsdirektör på SiS.

Annika Eriksson, utvecklingsdirektör SiS 

– Detta ger oss också möjlighet att samordna och effektivisera verksamheten över hela landet.

Kriminalvården ska ansvara för samordning av uppdraget och uppdraget ska redovisas till regeringen den 1 december 2020 med en delredovisning den 15 april 2020.

Läs regeringens pressmeddelande:
Beslut om ett nationellt avhopparprogram

Nyhet,