Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Säkerheten normeras på LSU-avdelningar

SiS institutioner för sluten ungdomsvård kommer att normeras för att säkerställa teknisk och fysisk säkerhet.

Att kombinera vård och behandling med hög säkerhet är en balansgång för SiS.

– Forskning visar att öppnare vårdformer kan bidra till färre återfall i brott. Dessutom minskar risken för hot och våld vilket innebär en bättre arbetsmiljö för SiS medarbetare och övriga placerade. Samtidigt måste samhället skyddas från ungdomar som riskerar att fortsätta med grov kriminalitet, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör för Statens institutionsstyrelse.

Stegvis ökad öppenhet

När en ungdom döms till sluten ungdomsvård (LSU) ska verkställigheten inledas på en sluten avdelning. Men behandlingen ska inriktas på livet efter frigivning och uppdraget att återanpassas till samhället. Kontinuerliga riskbedömningar är en viktig del i ungdomshemmets verksamhet.

Behandlingen ska inriktas på det brott den unge är dömd för. Social färdighetsträning är ett självklart inslag liksom utbildning, arbete och vettig fritidssysselsättning.

Nationell standard

Idag finns skillnader i skydd och säkerhet mellan olika ungdomshem som bedriver sluten ungdomsvård. SiS har därför fattat beslut om att ta fram en standard för den tekniska och fysiska säkerheten. Detta kommer att leda till en generellt högre säkerhet.

Nyhet,