Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Så har SiS minskat antalet flygresor

Fler digitala möten och enklare att välja miljövänliga resesätt är två av svaren på hur SiS har lyckats minska antalet flygresor under de senaste åren.

Det är flera medvetna vägval som ligger bakom att antalet flygresor minskat. Grunden till det förändrade tankesättet är att den interna riktlinjen för tjänsteresor skrevs om till en riktlinje för möten och resor, där fokus ligger på själva mötet. Lisa Steneberg, miljösamordnare på Statens institutionsstyrelse, menar att myndigheten kan göra mycket genom att förenkla administrationen.

Lisa Steneberg, miljösamordnare på SiS

– Det ska också vara lätt att göra rätt, när vi fick en ny resebyrå så såg vi till att tåg kommer upp som första alternativ när en medarbetare ska boka en tjänsteresa, det är en enkel lösning som inte kostar någonting, men som förenklar för oss i våra val, säger Lisa Steneberg.

Antalet videomöten och webbutbildningar ökar

Eftersom SiS finns på flera platser runt om i landet, från Lund i söder till Kalix i norr, så innebär det att SiS medarbetare har behövt att resa för att delta i utbildningar och möten. För att minska antalet flygresor så har bland annat IT-avdelningen arbetat hårt för att alla inom myndigheten ska ha tillgång till rätt utrustning, stabila och fungerade system för digitala möten. Tack vare den satsningen har antalet videomöten ökat med 35 procent sedan 2016. Lisa Steneberg tror att mycket handlar om vår digitala mognad, att vi blir mer och mer vana vid att ha digitala möten. 

– En del möten kanske man måste ha på plats, då kan man välja tåget, men man kan alltid fråga sig om de fortsatta kontakterna kan ske digitalt istället för att vi reser, säger Lisa Steneberg.

På SiS finns ett stort antal interna utbildningar som medarbetarna måste genomgå. Ett flertal utbildningar som förut krävde att medarbetarna behövde resa till huvudkontoret i Stockholm eller att personal från HK reste runt och utbildade, är nu ersatta med webbutbildningar som går att genomföra individuellt på intranätet eller andra plattformar.

– Vi kan också genomföra modersmålsundervisning och studiehandledning för våra ungdomar via andra digitala verktyg, om vi inte har tillgång till modersmålslärare inom just det språket på den institution där de är placerade, säger Lisa Steneberg.

Hur ska SiS arbeta för att fortsätta hålla fanan högt?

– Jag hoppas att vi nu kan vara stolta över vad vi åstadkommit och fortsätter på samma spår, så att vi inte tappar den här riktningen, säger Lisa Steneberg.

Nyhet,