Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Så arbetar SiS mot våldsbejakande extremism

SiS fick 2016 regeringens uppdrag att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism inom ungdomsvården. Nu finns flera verktyg för detta i det dagliga arbetet på SiS ungdomshem.

Ett av verktygen är en webbutbildning om våldsbejakande extremism riktad till medarbetare med klientnära arbetsuppgifter. På varje ungdomshem finns en ansvarig.

SiS utbildar i demokratiska värderingar

Det handlar om att utbilda i att hantera allt från näthat till källkritik, sociala medier, vinklade budskap, anonymitet, konspirationsteorier och reklam på nätet. Den skola som finns på varje ungdomshem är en självklar arena för att utveckla och befästa demokratiska värderingar.

Stöd i samtalet med ungdomar om våldsbejakande extremism

SiS har tagit fram ett stöd för samtal med ungdomar om våldsbejakande extremism. Ungdomshemmens psykologer använder samtalsstödet och det är den personalgrupp som även i vanliga fall ansvarar för kritiska samtal. Samtalsstöd kan användas vid allmän oro kring attityder eller intressen, men även när det är klarlagt att en ungdom tagit ställning för en extremistisk organisation.

Hjälper till i kontakten med trosföreträdare

Ibland efterfrågar ungdomar och klienter kontakt med trosföreträdare. För att hjälpa ungdomshemmen med dessa kontakter och för att säkerställa att det sker på ett kvalitetssäkrat sätt har SiS tagit fram ett stöddokument med anvisningar för samverkan med trossamfund. För att få hjälp med kontakter till trossamfund har SiS samrått med Myndigheten för stöd till trossamfund, SST.

Nyhet,