Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Positiva första intryck av pilotförsök i SiS 2020 ungdom

Sedan årsskiftet pågår ett pilotförsök för kvalificerad målgruppsbedömning av ungdomar på akutavdelning inom SiS. Försöket sker i samverkan med FSS – Föreningen Sveriges Socialchefer.

Tysslinge ungdomshem i Södertälje är en av fem institutioner som ingår i försöket. Redan efter två veckor ska de ge en kvalificerad rekommendation till socialtjänsten om fortsatta insatser.

– Våra första intryck är att såväl ungdomar som deras familjer och socialsekreterare är nöjda med vårt nya sätt att arbeta och den snabba och den återkoppling de får, säger Cecilia Björk som är behandlingssekreterare på en av Tysslinges avdelningar.

– Kvalificerade rekommendationer redan efter två veckor är en ambitiös målsättning men överlag har det gått fint och dialogen med socialtjänsten har fungerat mycket bra, säger Cecilia.

Försöket bygger bland annat på ett strukturerat sätt att arbeta i förhållande till dokumentation och kunskap som finns utanför SiS. Effekten märks även internt på institutionen.

– Vi i institutionens skola ingår nu i strukturen runt den unge på ett tydligare sätt, säger Julia Gustavsson som är speciallärare på Tysslinge.

– Det kräver lite mer när vi får nya elever men det har vi snabbt igen med bättre anpassning i klassrummet.

Reza Hanifi arbetar som psykolog på Tysslinge. Det är en utmaning att bestämma ambitionsnivå när man snabbare får en tydlig bild av ungdomarnas behov och förutsättningar.

– Vi har ungdomar som är psykotiska, drabbade av trauma eller lider av PTSD och inte visar några känslor överhuvudtaget. Det är klurigt att hitta rätt nivå på våra insatser, säger Reza.

Högt tempo kan göra att man kan hamna i valsituationer kopplade till profession och etik. Hur stora insatser ska påbörjas på en akutavdelning?

– Man vill så klart alltid göra ett kvalitativt bra jobb och ingen ungdom har tackat nej till det vi erbjuder. Det är glädjande. Alla vill ha återkoppling och vill veta vad som händer, säger Reza.

 

Relaterade nyheter:
Snabbare målgruppsbedömning hos SiS

Nyhet,