Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Ny generaldirektör för Statens institutionsstyrelse

Regeringen har utsett Elisabet Åbjörnsson Hollmark till generaldirektör för Statens institutionsstyrelse (SiS). Hon tillträder sin tjänst den 15 augusti.

– Statens institutionsstyrelse är en helt central aktör för att skapa ett tryggare Sverige och ett starkare samhälle, säger socialminister Lena Hallengren.

–Elisabet Åbjörnsson Hollmark har den strategiska erfarenhet som krävs för rollen som generaldirektör för denna myndighet. Under sina år i ledningen för Kriminalvården har hon skaffat sig stor erfarenhet och kunskap om hur arbetet med att stärka förtroendet för en myndighet går till, säger Lena Hallengren.

Elisabet Åbjörnsson Hollmark, ny generaldirektör på SiS. FOTO: Pressbild från Kriminalvården.

– Jag ser fram emot att vara med och förstärka och utveckla Statens institutionsstyrelse. Myndigheten har ett viktigt och komplicerat uppdrag med en stor spännvidd, från omvårdnadsfrågor till säkerhetsarbete. Det är något jag känner igen väl från min tidigare yrkesverksamhet. Det är också utsatta klientgrupper med stora behov av stöd och hjälp. En effektiv samverkan med samhällets olika delar är en förutsättning för att lyckas och att nå resultat, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark på regeringens presskonferens.

Elisabet Åbjörnsson Hollmark kommer närmast från befattningen som kriminalvårdsdirektör och ställföreträdande generaldirektör på Kriminalvården.

Nyhet,