Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

LVM motiverar till liv utan droger

LVM-vårdens grundläggande uppgift är att bryta ett pågående livshotande missbruk och motivera till fortsatt frivillig behandling. Varje år placeras cirka tusen vuxna missbrukare på LVM-hem. Tiden för tvångsvård är begränsad till max sex månader oavsett hur svårt missbruket är.

Ofta kommer man in abstinent. Då har vi allt fokus på omhändertagandet men så snabbt som möjligt påbörjas motivationsarbetet, säger Maria Skoglund, verksamhetsdirektör för SiS missbruksvård.

Det kan handla om ett strukturerat behandlingsprogram som Återfallsprevention mot själva missbruket, men i praktiken måste vi arbeta med så mycket annat som har havererat i klientens vardag. Vi måste hjälpa klienterna att finna vägen till ett självständigt liv.

Placering inom LVM inleds på en låst avdelning. För att nå en drogfri miljö finns idag särskilda drogförebyggare på alla LVM-hem, som arbetar aktivt tillsammans med kollegor i det förebyggande arbetet. Förra året genomfördes 3800 kroppsvisitationer, 2000 ytliga kroppsbesiktningar och 1900 försändelser kontrollerades för att kunna erbjuda en drogfri miljö. 

Drogerna är en mäktig motståndare, konstaterar Maria Skoglund.

Det är en mycket trasig, utsatt och aktivt missbrukande grupp som beskrivs av personalen på LVM-hemmen. Tidig alkoholdebut, missbruk av cannabis från 16 års ålder, amfetamin vid 18 och opiater från 20 års ålder. Genomsnittsålder vid intagning är 37 år.  

Många har missbrukat väldigt länge och det är många år sedan de levde något som kan liknas vid ett vanligt liv.

LVM-klienterna har ofta omfattande hälsoproblem och många lider av psykisk ohälsa. Var tredje person har tiden närmast inskrivning vårdats inom psykiatrin och lika många har någon gång fått psykiatrisk tvångsvård. Några procent har inkomster från eget arbete.

Många vill komma ur sitt missbruk men klarar det inte själva. Tiden på LVM blir en chans att nå en vändpunkt.

Personalen är den stora tillgången inom LVM-vården. Nio av tio klienter uppger vid utskrivning att de känt sig trygga, i stort sett alla har varit delaktiga i sin behandlingsplanering och tre av fyra har fått ökad motivation till ett drogfritt liv, säger Maria Skoglund.

Nyhet,